Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace otěruvzdorných povlaků pro frézování kompozitního materiálu Glasterm HT250M 

  Holík, Radek
  Tato práce se zabývá rozborem a definováním problémů při obrábění kompozitních materiálů. Cílem práce je vybrání optimálního povlaku nástroje, a následně odzkoušení daných povlaků. V závěru práce vyhodnocení vhodnosti ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Bednář, Pavel
  Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Kompozity na bázi přírodních vláken 

  Hahn, Filip
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá aktuálním stavem výzkumu na poli kompozitních materiálů na bázi přírodních vláken a polymerních matric, a výrobními metodami kompozitních materiálů. Experimentální ...
 • Možnosti analýz progresivního porušování kompozitních materiálů metodou konečných prvků 

  Častulík, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi analýzy progresivního porušování vrstvených kompozitních stěn a desek. Nejprve je uveden teoretický úvod do mechaniky kompozitních materiálů. Následně se práce zabývá popisem druhů ...
 • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Ostrezi, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
 • Pultruze biokompozitu na bázi lněných vláken 

  Hahn, Filip
  V teoretické části se práce zabývá chemickými úpravami přírodních vláken a jejich použití ve formě výztuže do polymerních kompozitů. Lněná vlákna byla upravena vybranými reakčními činidly pro zlepšení jejich adheze k ...
 • Pultruze biokompozitu na bázi přírodních vláken 

  Letavaj, Emil
  Teoretická časť práce je zameraná na všeobecný prehľad o kompozitných materiáloch, prírodných vláknach a ich rôznych modifikáciách. Praktická časť spočíva v chemickej úprave ľanových vlákien prostredníctvom dvoch typov ...
 • Řízené vytápění kompozitního materiálu 

  Fajkus, Martin
  Předpokládána práce se zabývá problémem řízeného vytápění kompozitního materiálu pro venkovní použití. Základem práce je analýza předložených vzorku kompozitního materiálu. Porovnání naměřených hodnot kompozitních materiálu, ...
 • Řízené vytápění kompozitního materiálu 

  Fajkus, Martin
  Předpokládána práce se zabývá problémem řízeného vytápění kompozitního materiálu pro venkovní použití. Základem práce je analýza předložených betonových vzorků kompozitu. Zjištění vlivu stejnosměrného a střídavého napětí ...
 • Studium elektrických vlastností kompozitů 

  Bariš, Marián
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů. Na vzorcích polyamidu s různým hmotnostním plněním mleté slídy byly měřeny vnitřní rezistivita, relativní permitivita a ztrátový činitel v ...
 • Tepelné stárnutí nanokompozitů 

  Janíček, Martin
  Předkládaná práce se zabývá studiem vlastností nanokompozitních materiálů a jejich tepelným stárnutím. V první části práce jsou teoreticky rozebrány některé ze základních pojmů souvisejících s nanokompozitními materiály. ...
 • Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken 

  Pelánová, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kompozity, které jsou tvořené degradovatelnými složkami. Teoretická část se zabývá problematikou kompozitních materiálů, úpravami vláken a vlastnostmi. Účelem této práce je vytvořit ...