Now showing items 1-2 of 2

  • Formáty obrazových dat 

    Wolanský, David
    Tato práce se zabývá podrobnou analýzou grafického formátu GIF. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje důkladný rozbor interní strukturu souboru, tj. popis jednotlivých typů bloků, ...
  • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

    Had, Filip
    Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...