Now showing items 1-20 of 33

 • Komunikační mix podniku 

  Lévek, Martin
  Předmětem bakalářské práce Komunikační mix podniku je analýza komunikačního mixu daného podniku a následné doporučení nové, efektivnější podoby. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou popsaná všechna ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Kupcová, Hana
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Shockworks, s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která s danou ...
 • Komunikační mix společnosti Fabory CZ Holding s.r.o. 

  Záhradník, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá návrhy změn v marketingové komunikaci společnosti Fabory CZ Holding s.r.o. Cílem práce je navrhnout takové zlepšení, které podniku přinesou přidanou hodnotu v oblasti marketingu, přičemž tyto ...
 • Komunikační mix společnosti Výtvarný-Shop.cz 

  Svobodová, Martina
  Tato bakalářská práce si klade za úkol zhodnotit stávající situaci komunikačního mixu společnosti, která se zabývá prodejem výtvarných materiálů a pomůcek, a to ve dvou prodejnách a na internetovém obchodě. V teoretické ...
 • Komunikační mix ve společnosti GRIMALDI, SPOL. S R. O. 

  Lukáčová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zlepšení a rozšíření nástrojů komunikačního mixu společnosti, vedoucí ke zvýšení počtu nových zákazníků společnosti Grimaldi spol. s r. o., jedná se o malou společnost, která se ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kohout, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategie v rámci jednotlivého podniku. Analyzuje a specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladu vybrané firmy. Výsledky tvoří ...
 • Komunikační strategie pro firmu Ježek 

  Urban, Jan
  Předmětem diplomové práce „Komunikační mix konkrétního podniku“ je analýza současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku a návrh nového. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Nástroje komunikačního mixu pro podniky zabývající se vlasovou kosmetikou 

  Mikulová, Monika
  Tato práce se zabývá jednotlivými nástroji komunikačního mixu, které se v praxi vyskytují a využívají. První část přibližuje průběh komunikace a rozebírá jednotlivé druhy komunikačního mixu. Poukazuje i na nově se objevující ...
 • Návrh komunikační strategie podniku 

  Josková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav komunikace se zákazníky podniku a navrhnout jeho komunikační kampaň pro další roky. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Koutná, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení komunikačního mixu vybraného podnikatele Marka Argana, který podniká v oblasti prodeje thajského zboží a zároveň nabízí služby v podobě lekcí jógy a masáží. Práce je rozdělena ...
 • Návrh komunikačního mixu konkrétního podniku 

  Líšková, Kristina
  Diplomová práce „Návrh komunikačního mixu konkrétního podniku“ se zabývá analýzou současného stavu společnosti Kavárna Pod hodinami, jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. Na základě zjištěných skutečností ...
 • Návrh komunikačního mixu pivovaru Rychtář 

  Netolická, Petra
  Cílem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace Pivovaru Rychtář, a.s., zhodnocení situace a následný návrh nového komunikačního mixu. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu podniku a je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Obsah teoretické části slouží jako podklad ke zpracování analytické části, kde jsou provedeny ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Syková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro fitness centrum v samotném středu města Brna. Tato práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z ...
 • Návrh komunikačního mixu pro zahradnickou firmu Ivo Řeřucha 

  Killich, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je po analýze zlepšení komunikačního mixu v zahradnické firmě Ivo Řeřucha. Teoretická část vysvětlí základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznámí s firmou a jejím ...
 • Návrh komunikačního mixu produktu 

  Slavík, Roman
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikačního mixu produktu“ je návrh na zlepšení komunikačního mixu na základě analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného výrobku ve vybraném podniku. Bakalářská práce je členěna ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Papoušková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikačního mixu společnosti“ je analýza současného stavu produktu CLUBWASH společnosti Verybusy, s.r.o., která jako předmět podnikání uvádí - specializovaný maloobchod a maloobchod se ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Sombergová, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku spojenou s návrhem komunikačního mixu pro Fitness centrum Kameňák. Obsahuje zhodnocení současného stavu komunikačního mixu společnosti a odhalení problémů, se kterými se ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku 

  Tichá, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačního mixu společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. V teoretické části práce jsme seznámeni s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. V analytické části charakterizuje ...
 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti GD, s.r.o. 

  Hirsch, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sestavením komunikačního mixu společnosti GD, s. r. o. působící na trhu v oblasti zakázkové výroby sportovních dresů a vlajek. Obsahuje teoretickou část, kde jsou vysvětleny základní termíny ...