Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

    Kucbel, Jozef
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu firmy orientovanej na predaj doplnkov výživy pre športovcov a následne vhodne zvolenou stratégiou marketingového a komunikačného mixu. V teoretickej časti je ...
  • Komunikační mix podniku 

    Stoklasová, Adriana
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom komunikačného mixu pre FLEA micropho-nes. Vysvetľuje dôležití pojmy a princípy, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou marketingu. Potom je prevedená podrobná analýza súčasného stavu ...