Now showing items 1-3 of 3

 • Elektronický RLC měřič 

  Dvořák, Radim
  Práce se zabývá rozborem metod měření pasivních součástek R, L, C užívaných v elektronických obvodech. Práce obsahuje postup výběr metod následný návrh elektronického autonomního RLC měřiče za použití čipů ATMEL, napájeného ...
 • Univerzální regulátor dobíjení pro motorová vozidla s dynamem 

  Picmaus, Jan
  Práce se zabývá problematikou návrhu elektronického regulátoru dobíjení pro historická vozidla s dynamem. Obsahuje teoretický rozbor samotného stroje (dynama) a jeho zapojení s cizím buzením a derivačním buzením. Dále se ...
 • Vývoj výpočetního modelu a metodiky pro výpočet kondenzátorů s minikanálky 

  Pavlů, Jaroslav
  Vzduchem chlazené výměníky tepla se využívají v široké škále aplikací, v nichž je jednou z prioritních vlastností kompaktnost, funkčnost a s ní spojená cena výměníku. Současný vývoj kompaktních tepelných výměníků směřuje ...