Now showing items 1-3 of 3

 • Kondenzační parní turbina 

  Girman, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej turbíny v existujúcich teplárňach s protitlakovými turbínami. Podstata práce spočíva z termodynamického výpočtu regulačného stupňa a stupňovej časti turbíny. Podľa výsledkov ...
 • Parní turbína pro pohon kompresoru 

  Červenec, Adam
  Úlohou diplomovej práce je návrh kondenzačnej parnej turbíny pre pohon kompresoru s mechanickým výkonom 14,5 MW a otáčkami 6800 1/min na spojke kompresoru. Základom je termodynamický výpočet lopatkového kanálu stroja, ktorý ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Szelecky, Zsolt
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh kondenzačnej parnej turbíny s výkonom 80 MWe do spaľovne odpadov s rovnotlakovým lopatkovaním. V práci sú vypracované návrhy a výpočty bilančných schém, ktoré slúžia v ďalšej časti ...