Now showing items 1-12 of 12

 • Kondenzační parní turbina 

  Řezníček, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je návrh jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 50 MW na sytou páru pro jadernou elektrárnu nové generace. V práci je vypracován návrh a výpočet bilanční schématu. Na jehož základě ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Kracík, Petr
  Diplomová práce na téma Kondenzační parní turbína se zabývá bilančním výpočtem tepelného schématu s kondenzační parní turbínou K55 a jejím návrhem. Tato turbína, s pěti neregulovanými odběry a přetlakovým typem lopatkování, ...
 • Kondenzační parní turbina 25 MW 

  Mašek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 25 MW s odběry páry pro papírenský průmysl. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné bilance turbíny se dvěma technologickými odběry ...
 • Kondenzační parní turbina do paroplynového cyklu 

  Pavlíček, Martin
  V diplomové práci na téma Kondenzační parní turbína do paroplynového cyklu se zabývám bilančním výpočtem tepelného schématu a návrhem turbíny. Tato dvoutělesová parní turbína s kombinovaným VT-ST dílem a dvouproudým NT ...
 • Kondenzační parní turbina s přihříváním 

  Urbánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro spalování biomasy. Turbína je navržena jako dvoutělesová, s pěti neregulovanými odběry páry pro regenerační ohřev napájecí vody. Cyklus turbíny ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Borýsek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny pro páru o admisním tlaku 125 bar, teplotě 540 °C a maximálním průtoku páry do turbíny 130 t/h. Navrhnuto je tepelné schéma obsahující nízkotlakou i vysokotlakou ...
 • Kondenzační parní turbína pro pohon napájecího čerpadla 

  Uherek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní turbíny s rovnotlakým lopatkováním pro pohon napájecího čerpadla. V práci je postupně proveden termodynamický výpočet, návrh ucpávek a ložisek, s cílem stanovit hmotnostní tok ...
 • Parní turbína pro pohon čerpadla 

  Bureš, David
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny pro pohon čerpadla o mechanickém výkonu 9 MW. Na základě zadaných parametrů je proveden termodynamický návrh průtočného kanálu včetně pevnostní kontroly lopatkování ...
 • Parní turbína pro pohon kompresoru 

  Čoupek, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny pro pohon kompresoru o zadaných parametrech. Základem je termodynamický výpočet průtočných kanálů stroje, které jsou ověřeny pevnostní kontrolou pro splnění normy ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Janata, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro spalovnu odpadů s regulovaným odběrem pro topný výměník, který má tepelný výkon 15MWt a teplotní spád 60/90 °C. V práci bylo nejprve navrženo tepelné schéma, ...
 • Parní turbína v paroplynovém cyklu 

  Filoušová, Natálie
  Diplomová práce na téma Parní turbína v paroplynovém cyklu se soustředí na návrh nízkotlakého dílu třítělesové parní turbíny a jejího bočního výstupního hrdla do vzduchem chlazeného kondenzátoru. Samotnému návrhu NT dílu ...