Now showing items 1-20 of 23

 • Budování konkurenceschopnosti firmy – rozvoj marketingových aktivit 

  Hanák, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje vnější a vnitřní prostředi vybrané společnosti a současný stav marketingových aktivit ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh marketingových aktivit, které povedou ke zvýšení kokurenceschopnosti ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Weiterová, Klára
  Bakalářská práce analyzuje problémy související s návrhem na rozšíření firmy v oblasti stavební mechanizace. Obsahuje návrh a opatření, při jejichž realizaci by společnost měla dosáhnout posílení konkurenceschopnosti na ...
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti maloobchodní firmy Petr Kurimai 

  Kurimai, Radim
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti drobného maloobchodu. Obsahuje návrhy možností zvýšení konkurenceschopnosti firmy Petr Kurimai.
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku - variantní řešení 

  Kotrčová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu konkurenční strategie podniku, jenž působí v oblasti poskytování služeb souvisejících se správou nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny teoretické poznatky související s danou problematikou. ...
 • Návrh strategie rozvoje SBU 

  Šebesta, Petr
  Bývalý americký prezident prohlásil: “Plány jsou nic, plánování je všechno”. V tomto duchu lze říci, že dobře fungující systém strategického řízení je svým způsobem důležitější než samotné dokumenty, které produkuje. V ...
 • Návrh úpravy marketingového mixu hotelu vedoucí ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti 

  Hubková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou marketingového mixu hotelu Fit v Přerově, a dle této úpravy předkládá návrh vedoucí je zvýšení konkurenčních schopností podniku. Práce srovnává teoretická východiska se skutečností v ...
 • Podnikatelský záměr s důrazem na financování 

  Pochyla, Martin
  Hlavním tématem této práce je financování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie a současně také rozbor problematiky tohoto druhu financování. Konkrétně je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti, která tvoří ...
 • Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků 

  Bočková, Nina
  Disertační práce zkoumá možnosti zvýšení využívání nepřímé a přímé podpory na VV u malých a středních podniků působících v České republice, zařazených do odvětví zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu počítačů, ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Teplá, Petra
  Podstatou diplomové práce je zhodnocení současné situace fitness klubu STAR TRAC health club v jeho konkurenčním prostředí a následný návrh opatření pro posílení konkurenceschopnosti a udržení předního postavení firmy na ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Záškodová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě provedených analýz. Dle zjištěných skutečností je ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosičková, Jana
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy je zaměřena na aktuální situaci společnosti Ford CARent, a.s. Tato společnost je porovnávána s konkurenčními firmami na území města Brna. Práce je rozdělena ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Svobodová, Ilona
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy Geprostav Hodonín v.o.s. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě analýzy vlivu mikroekonomických a makroekonomických ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosíková, Kristýna
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy se zabývá současnou situací pensionu Kosanda v Jeseníkách, na základě které jsou vytvořeny návrhy za účelem rozvoje konkurenceschopnosti. Návrhy byly vytvořeny ...
 • Posílení konkurenceschopnosti společnosti XYZ jako dodavatele ke společnosti Coca Cola v celosvětovém měřítku 

  Kopečná, Kateřina
  Diplomová práce Posílení konkurenceschopnosti společnosti XYZ jako dodavatele ke společnosti Coca Cola v celosvětovém měřítku pojednává o principech spolupráce společnosti XYZ se společností Coca Cola a věnuje se možným ...
 • Rozvoj komunikačního mixu pro posílení konkurenceschopnosti společnosti 

  Guštafík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem konkurenceschopnosti pomocí komunikačního mixu ve společnosti VOLET, s.r.o. Firma se zabývá prodejem výrobků a služeb v oboru zahradní jezírka a zavlažovacích systému. V první části ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy 

  Gregorová, Jitka
  Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy se věnuje návrhu opatření pro hotel Arigone*** v Olomouci vedoucích k posílení konkurenceschopnosti. Opatření byla navrhnuta po prozkoumání údajů a analýz a ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames a.s. 

  Lelek, Jakub
  Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames, a.s. se zaměřuje na návrhy vedoucí k zvýšení konkurenceschopnosti a celkovému rozvoji firmy. Cílem mé práce je posoudit současný stav společnosti za ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Hradil, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na rozvoj konkurenceschopnosti firmy pomocí návrhů v rámci marketingového mixu. Podnikatelskou činností firmy je výroba fotokalendářů. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, na ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti společnosti Italská dlažba 

  Zatloukal, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhy a opatřeními, která mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost společnosti Italská dlažba, která se věnuje dovozu a následnému prodeji italské dlažby a obkladů. Konečné návrhy se opírají o ...
 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Maleček, Jan
  Diplomové práce se zabývá navržením strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského družstva. Cílem této strategie je návrh projektu, který by měl zajistit lepší pozici podniku na trhu.