Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukční návrh "Pick and place" jednotky 

  Šťastná, Michaela
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukční návrh jednoduché „Pick and Place“ jednotky pro manipulaci s dílci v automatizované výrobě. Návrh je vytvářen pro využití v průmyslu na základě požadavků zadavatele. Konstrukcí ...
 • Návrh uložení hydraulického válce zkušebního zařízení kulových kloubů 

  Novák, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení hydraulického válce do zkušebního zařízení kulových kloubů firmy TRW-DAS Dačice a.s.. Diplomová práce obsahuje krátkou rešerši zabývající se testováním kulových kloubů výše ...
 • Přesuvna palet 

  Gajdušek, Jakub
  Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení předávacího uzlu (přesuvny) pro EURO palety mezi válečkovým a řetězovým dopravníkem. Uvažováno je s paletami plně a rovnoměrně zatíženými. Dopravníky jsou v zájemně kolmém ...
 • Vývoj zavěšení kol vozu Formule Student 

  Štipák, Patrik
  Tato diplomová práce je věnována vývoji a analýze zavěšení Formule Student. V úvodu je představena mezinárodní soutěž Formula Student, její disciplíny a historie týmu TU Brno Racing a UH Racing. V teoretické části je ...