Now showing items 1-2 of 2

  • Ohýbání trubek 

    Richter, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění ...
  • Technologie výroby součásti 

    Straka, Jiří
    Diplomová práce vytvořená v rámci magisterského studia M21-K Strojní inženýrství, oboru M-STM řeší technologii výroby strojní součásti Tvarové víko. Je proveden rozbor technologie výroby strojní součásti za použití konvenčních ...