Now showing items 1-3 of 3

 • Biodegradabilní kostní implantáty 

  Galanová, Zuzana
  Táto semestrálna práca sa zaoberá kostnými implantátmi. Opisuje kosť, jej štruktúru, typy kostného tkaniva, osifikáciu a liečbu. V tejto práci sú definované funkcie kostných implantátov, rovnako ako ich typy, pričom ich ...
 • Digitálně řízení tyristorový zdroj s GSM komunikací 

  Buday, Martin
  Obsahom tejto Diplomovej práce je návrh digitálneho riadenia pre tyristorový zdroj s GSM komunikáciou. Určený pre protikoróznu ochranu. Práca obsahuje návrh celého zariadenia od prvotných návrhov schém až po konečný výrobok. ...
 • Struktura a vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí 

  Rimko, Marcel
  Diplomová práca sa zaoberá martenzitickými korózii vzdornými oceľami a ich mechanickými vlastnosťami. Teoretická časť spočíva v oboznámení s koróziou, chemickým zložením, tepelným spracovaním a mechanickými vlastnosťami ...