Now showing items 1-1 of 1

  • Dopravní řešení obytné zóny v Kostelci 

    Trhlík, Tomáš
    Předmětem této bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Kostelec, řešení dopravní infrastruktury, statické dopravy a rozložení parcel určených pro budoucí zástavbu rodinných domů. Obytná zóna je situována v severozápadní ...