Now showing items 1-4 of 4

 • Kotle na tuhá paliva 

  Krolák, Michal
  Cieľom práce je vypracovať rešerš na tému problematiky kotlov na tuhé palivá. V prvej časti práce je popísaná problematika tuhých palív. Druhá časť práce sa zaoberá jednoduchým rozdelením kotlov na tuhé palivá pre domáce ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Mozola, Ondrej
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je rešerš rôznych druhov kotlov malých výkonov určených na vykurovanie rodinných domov. Prvá časť je venovaná charakteristike tuhých palív a výhodám alebo nevýhodám ich používania. ...
 • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

  Vilga, Filip
  Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...
 • Roštový kotel na spalování tříděného odpadu 

  Krolák, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom parného kotla na spaľovanie triedeného odpadu o výkone 70 t/h. Zadanie práce obsahuje požadované výstupné parametre pary a zloženie paliva. Zo zadaných hodnôt zloženia paliva je ...