Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické metody v ekonomii 

    Vargicová, Katarína
    Práca sa zaoberá problematikou marketingovej komunikácie, konkrétne podporou predaja vo vybranej firme. Jadrom práce je analýza vybraných nástrojov podpory predaja pomocou matematických a štatistických metód. Podporu predaja ...
  • Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku 

    Pernica, Martin; Baštinec, Jaromír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
    The property evaluation in Czech compulsorily done accountancy is based on the principle of historical cost which does not allow to convey the current property value. The article describes the research carried out in order ...