Now showing items 1-1 of 1

  • Akcelerace kryptografie pomocí GPU 

    Potěšil, Josef
    V této práci bude čtenář nejprve seznámen s vybranými pojmy z oblasti kryptografie. Ve spojení s popisem architektury a programových prostředků pro programování grafických karet (CUDA, OpenCL) byl vybrán algoritmus AES, ...