Now showing items 1-1 of 1

  • Algebraické metody řešení kubické rovnice 

    Sladká, Vladimíra
    Algebraickým řešením kubických rovnic se snažíme získat tři kořeny, z nichž jeden je reálný a zbývající dva mohou být jak reálné, tak kompexně sdružené. Výpočty jsou v této práci prováděny pomocí Cardanových vzorců. V ...