Now showing items 1-2 of 2

  • Monoklimatická inkubační komora - řízení koncentrace plynů 

    Fabianová, Katarína
    Buněčné kultury jsou pěstovány v speciálních inkubátorech zajišťujících vhodné kultivační podmínky pro přežití buněk. Diplomová práce se věnuje v úvodě kultivaci buněk in vitro a popisu snímačů, zejména určených k snímání ...
  • Monoklimatická inkubační komora - řízení teploty komory 

    Kovářová, Anežka
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monoklimatické inkubační komory pro kultivaci buněk in vitro a jejich pozorování pod konfokálním mikroskopem. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří ...