Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Kalousek, Jaroslav
    Cílem mého návrhu bylo navrhnout funkční a harmonický celek jako doplněk k již stávajícím objektům tak, aby je vhodně doplnil, ale zároveň působil moderně. Nová dostavba dvou domečků vychází z obrazu původně dvou domečků ...