Now showing items 1-1 of 1

  • Koncentrátor pro dálkový sběr dat a bezdrátové moduly 

    Palacký, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro vzdálené měření kvality vzduchu v budovách. V první části je uveden výběr a rozbor použitých hardwarových a softwarových prostředků: minipočítače Rapsberry Pi, mikrokontroleru ...