Now showing items 1-3 of 3

 • PREDIKCE CEN ROPY PRO POTREBY FIREM ANGAŽOVANÝCH V ENERGETICKY NÁROCNÝCH VÝROBÁCH 

  Vícha, Tomáš
  Práce se zabývá predikcí vývoje ceny ropy a je koncipovaná pro potřeby podniků, které jsou na ropě silně závislé a potřebují se na výkyv cen připravit, příp. zabezpečit. Cena ropy ovlivňuje cenu ropných produktů (benzínu, ...
 • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

  Přichystalová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu potického rizika na investiční rozhodo-vání při investicích do velkých investičních celků. Neúspěch investorů v oblasti velkých investičních celků je z drtivé většiny způsoben ...
 • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

  Tesařová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou makroekonomického, tržního a interního prostředí podniků, za účelem prozkoumání vhodnosti období k založení nové společnosti nebo investování financí do již existujícího ekonomického ...