Now showing items 1-1 of 1

  • Metody kvantové kryptografie 

    Pajtinová, Mária
    Bakalářská práce analyzuje metody kvantové kryptografie, konkrétně popisuje používané přenosové protokoly využívající otevřený komunikační kanál. Tyto metody prakticky předvádí simulační program, který je součástí. V další ...