Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrochemický senzor pro detekci kyseliny askorbové 

    Hlavička, Michal
    Tato práce se zabývá elektrochemickou detekcí kyseliny askorbové pomocí tištěných tříelektrodových senzorů. Práce je rozdělena na tři části, kde v první je popsána teorie tlustých vrstev, od typů a složení past, až po ...
  • Spektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové ve zbarvených vzorcích 

    Moravcová, Gabriela
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vitaminu C v barevných vzorcích spektrofotometrickou metodou po extrakci xylenem. Teoretická část se zabývá reakcemi, biochemií a výskytem kyseliny askorbové v potravinách. Rovněž ...