Now showing items 1-12 of 12

 • Dvouohnisková FCS ve výzkumu koloidů 

  Chovancová, Romana
  Tato práce se zabývá studiem fluorescenčně značeného hyaluronanu, konkrétně rhodaminylamino hyaluronátu sodného (Hya-Rh, 40 kDa), pomocí dvouohniskové fluorescenční korelační spektroskopie (2f-FCS). Nejdříve byla prostudována ...
 • Dynamika systémů hyaluronanu a albuminu 

  Jarábková, Sabína
  Bakalářská práce se zabývá dynamikou systémů hyaluronanu (HA) a hovězího sérového albuminu (BSA). Při výzkumu bylo použito těchto metod: povrchová reologie, tenziometrie, metoda maximálního přetlaku v bublině a UV-VIS ...
 • Elektrolytické vlastnosti roztoků hyaluronanu 

  Suchá, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá studiem elektrolytických vlastností roztoků kyseliny hyaluronové. Při výzkumu bylo použito těchto metod: měření vodivosti, acidobazické a konduktometrické titrace a UV-VIS spektrofotometrie. ...
 • Hyaluronanové mikro- a nanočástice 

  Mourycová, Jana
  Cílem této diplomové práce bylo připravit hyaluronanové mikro- a nanočástice na základě elektrostatických interakcí s opačně nabitými molekulami. Sledovanými parametry byly průběh korelační funkce, velikost částic a hodnota ...
 • Hydrodynamické vlastnosti systémů hyaluronanu a lysinu 

  Kunert, Vojtěch
  Tato bakalářská práce prozkoumává interakce mezi hyaluronanem a částečně protonizovanými aminokyselinami lysinem a argininem. K popsání interakcí bylo využito reologie a viskozimetrie. K jejich kontrole pak pH-metrie a ...
 • Kationaktivní fluorescenční sondy v systému polyanion-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V této bakalářské práci byly studovány vlastnosti vodných roztoků hyaluronanu a cetyltrimethylamonium bromidu pomocí fluorescenční sondy akridinové oranže. Nejprve byla zkoumána interakce akridinové oranže a hyaluronanu. ...
 • Reologické studium interakcí vysokomolekulárního hyaluronanu a protonizovaných aminokyselin 

  Zeman, Jan
  Tato studie zkoumá interakce mezi kyselinou hyaluronovou a protonizovanými aminokyselinami lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, měření vodivosti a reometrie. Vzorky hyaluronanu ...
 • Stabilita kyseliny hyaluronové při výrobě očních kapek 

  Lišková, Kateřina
  Glykosaminoglykany jsou látky biologicky aktivní, které již v malých koncentracích významně ovlivňují fyziologické procesy v živých organismech. Výrazným představitelem této skupiny je kyselina hyaluronová. Je to lineární ...
 • Studium acidobazických a elektrolytických vlastností hyaluronanu v roztoku 

  Suchá, Šárka
  Diplomová práce se zabývá studiem acidobazického a elektrolytického chování roztoků hyaluronanu při různé iontové síle. Acidobazické chování hyaluronanu bylo studováno pomocí acidobazických titrací, které byly prováděny ...
 • Studium interakcí polyelektrolytů s kladně nabitými dusíkatými amfifilními látkami 

  Zeman, Jan
  Tato studie se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí polyelektrolytů polystyrensulfonátu a kyseliny hyaluronové s dusíkatými amfifilními látkami, jež jsou reprezentovány aminokyselinou lysinem a albuminem. K výzkumu ...
 • Studium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanem 

  Chlumská, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o interakcích nízkomolekulární (110-130 kDa) kyseliny hyaluronové (HA) s protonizovanými aminokyselinami lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. Ke zkoumání těchto interakcí byly použity ...
 • Studium kinetiky přenosu protonu v excitovaném stavu v systému polymer-tenzid 

  Bačová, Jana
  V této bakalářské práci byly studovány interakce mezi hyaluronanem a kationtovým septonexem pomocí stacionární a časově rozlišené fluorescence využitím fluorescenční sondy pyrenu a 1-naftolu. Nejprve byla zjištěna kritická ...