Now showing items 1-1 of 1

  • Metody pro analýzu vlastností přenosových vedení 

    Žůrek, Dalibor
    Tato práce se zabývá rešerší dostupné literatury v oblasti teorie přenosových vedení a ověření možnosti simulace dějů na těchto vedeních pomocí vhodného simulačního programu. Zpočátku jde o seznámení s parametry a ději, ...