Now showing items 1-15 of 15

 • Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně 

  Seidl, Šimon
  Hlavním záměrem diplomové práce bylo navrhnout stavbu naplňující požadavky vyhlašovatele a zároveň mající kladný dopad na svoje území v užších i širších souvislostech. Sem můžeme zahrnout zvýšení počtu církevních objektů, ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň 

  Bartíková, Michaela
  Stavba pozostáva z troch prevádzkovo rozdielnych celkov. Dominujúcou časťou je samotný kostol, ktorý sa nachádza uprostred. Východná časť slúži prevažne k súkromným a pracovným účelom kňazov. V prvom nadzemnom podlaží sa ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň 

  Minárová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je návrh studie sakrálního objektu – kostela Seslání Ducha Svatého v Brně, Líšni. Objekt kostela je doplněn o duchovní centrum. Stavební program je vymezen na následující: budova kostela, s ...
 • Bytový dům Brno Líšeň 

  Kolbábková, Martina
  Studie bytového domu v Brně v městské části Líšeň řeší nové prostory pro bydlení, které se nachází v bezprostřední blízkosti bytových domů, rodinných domů a lesa. Na mírně svažitém pozemku o celkové výměře 41546 m se nachází ...
 • Informační model města na bázi 3D dat 

  Dolník, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou dátového 3D modelu mesta. Cieľom je ukázať potenciál 3D dát pri problematike mestských 3D modelov a vytvorenie metodiky konverzie 3D vektorových dát bez informácií, na dátovo orientovaný ...
 • Novostavba kostela v Brně-Líšni 

  Enev, Martin
  Novostavba Salesiánského kostela v části nové Líšně navazující na komplex Salesiánského střediska s ubytováním řeholníků. Kostel Ducha Svatého.
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Krčková, Zuzana
  Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno-Líšeň. Řešené území je vymezeno ulicí Josefy Faimonové a okolní zástavbou. V blízkosti objektu se nachází zejména bytové panelové ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Rudolecká, Anna
  Náplní bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby z předmětu AG035. Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu v městské části Líšeň na pozemku p. č. 4418/1 v ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Lacinová, Michaela
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v Brně v městské části Líšeň. Terasový dům je navržen ve svahu mezi ulicí Novolíšeňskou a ulicí Josefy Faimonové. Dopravně je napojen na ulici ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Haraštová, Nela
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v Brně - Líšni na ulici Novolíšeňská. Ze severu je obklopena ulicí Novolíšeňská, z jihu sousedí s ulicí Josefy Faimonové. Parcela se nachází ve strmém ...
 • Polyfunkční dům v Brně - Líšni 

  Gracová, Michaela
  Zadaním tejto bakalárskej práce bol návrh polyfunkčného domu v Brne v mestskej časti Brno-Líšeň. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Líšeň na svahovitom pozemku prístupnom z rušnej komunikácie Novolíšeňská zo severnej ...
 • Polyfunkční dům v Brně - Líšni 

  Kuklínková, Klára
  Předmětem této bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu. Území pro stavbu v Brně -Líšni je ze dvou světových stran ohraničené silnicemi III. třídy. Za silnicemi se nachází panelová výstavba. Pozemek se svažuje pod úhlem ...
 • Polyfunkční dům v Líšni 

  Fuchsová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Líšni. Pozemek se nachází u ulice Novolíšeňská v brněnské městské části Brno-Líšeň. V návrhu využíváme přístup ze severu z ulice Josefy Faimonové přes pozemek města. ...
 • Smuteční obřadní síň Líšeň 

  Chytková, Alžběta
  Cílem projektu bylo vytvořit důstojné místo pro poslední rozloučení, které navazuje na stávající hřbitov v Brně Líšni. Celý návrh bere ohled na nelehkou životní situaci návštěvníků a především na provozní správnost. Stavba ...
 • Smuteční obřadní síň Líšeň 

  Kaliariková, Beáta
  Témou zadania bol návrh novostavby Smútočnej obradnej siene. Objekt naväzuje na stávajúci cintorín, ktorý sa nachádza na susednom pozemku a nový objekt rozšíri jeho možnosti a kapacity. Pozemok je vymedzený ulicou Šimáčkova. ...