Now showing items 1-2 of 2

  • Lícování MR obrazů a histologických řezů 

    Martinásková, Klára
    Bakalářská práce se zabývá metodami lícování multimodálních obrazů. Práce je zaměřena konkrétně na lícování histologických řezů a MR snímků, což různé studie zkoumají jako možnost zlepšení diagnostiky v onkologii. Teoretická ...
  • Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí 

    Kubica, Roman
    Výsledkem této práce, zabývající se lícováním medicínských obrazů, je automatický registrační algoritmus. Ten je konstruován a testován na práci s reálnými ultrazvukovými snímky, pořízenými pomocí perfusního zobrazování. ...