Now showing items 1-1 of 1

  • L-systémy ve 3D grafice 

    Marček, Ján
    Modelovaním pomocou L- systémov vzniká veľké množstvo problémov, ktoré sú analyzované a riešené v tejto práci. V práci je rozobratá tematika L - systémov, s využitím jME grafického rozhrania, ktorá vedie k vytvoreniu ...