Now showing items 1-2 of 2

  • Anténa a nízkošumový zesilovač pro pásmo L 

    Kučera, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o družicích NOAA, METOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, ...
  • Výkonový zesilovač v pásmu L 

    Galajda, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem výkonového zesilovače pro pásmo L. Návrh zesilovače je nejprve podložen nutným teoretickým základem problematiky VF výkonových zesilovačů. Po prostudování dostupných koncepcí výkonových zesilovačů ...