Now showing items 1-1 of 1

  • Jazyk pro procedurální generování 

    Dobiáš, Roman
    Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou knižnice s jazykom pre procedurálne generovanie, vychádzajúcim z L-systémov. Zmyslom práce je vytvoriť prakticky použiteľnú a jednoducho integrovateľú knižnicu, ktorá sa bude dať ...