• Automatizovaný systém pro měření teplotních zkoušek senzorů 

    Turanský, Luboš
    V práci je popsán návrh měřicího a vyhodnocovacího systému pro měření oteplovacích zkoušek ve spolupráci s firmou ABB. Jako snímače teploty jsou použity termočlánky typu L a měřicí aparatura sestává z šasi cRIO 9073 s ...