Now showing items 1-11 of 11

 • Evoluční návrh využívající přepisovací systémy 

  Nétková, Barbora
  V této práci byla navržena a implementována metoda pro evoluční návrh přepisovacích systémů. Pomocí genetického algoritmu jsou navrhována pravidla pro specifickou variantu Lindenmayerova systému. Navržené gramatiky jsou ...
 • Generátor 3D objektů s využitím L-systémů 

  Kvita, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit interaktivní systém pro generování 3D modelů. Generátor je založen na L-systémech jako druhu formálních gramatik a želví grafice pro 3D modelování. Aplikace byla vytvořena v Javě ...
 • Generování 3D stromů na základě vzorových obrázků 

  Kubiš, František
  Diplomová práce se zabývá studiem možností generování 3D stromů za použití různých metod včetně bezkontextových gramatik a L-systémů. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu o evolučních a genetických algoritmech, kde je ...
 • Generování hor a oblak pomocí fraktální geometrie 

  Tůma, Petr
  Práce se zabývá generováním krajinných útvarů pomocí fraktální geometrie. Je zde vysvětlen pojem fraktál a termíny s ním spojené. Další kapitoly popisují základní teoretické úvahy a implementace jednotlivých algoritmů. ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Burkot, Martin
  Práce se zabývá problematikou tvorby minimálního grafického intra svou velikostí nepřesahujícího 64kB. Základem intra je procedurálně generovaný terén, který je doplněn o procedurální vegetaci a texturu představující mraky. ...
 • Matematické metody modelování morfologie jehličnanů 

  Janoutová, Růžena
  Cílem práce byla tvorba jehličnatého stromu nedestruktivní metodou umožňující popis struktury dospělého smrkového porostu. Z poskytnutých dat byl po jejich zpracování vytvořen model L-systému, kterým se vytvářely větve ...
 • Matematické modelování pomocí L-systémů 

  Janoutová, Růžena
  Tato práce pojednává o L-sytémech a jejich praktickém využití. Prácí můžeme pomyslně rozdělit na dvě části - teoretickou a aplikovanou. V teoretické části, tj. v první kapitole, se zabýváme samotnými L-systémy. Nachází se ...
 • Metody generování rostlin pro počítačovou grafiku 

  Picek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami využitelnými pro generování rostlin pro počítačovou grafiku. Nejpodrobněji je zde probraná metoda generování pomocí L-systémů. Práce popisuje jednotlivé rozšíření 0L-systémů. Pro ...
 • Procedurálně generované město 

  Pazdera, Radek
  Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním měst. Prozkoumává již existující systémy a zabývá se používanými algoritmy a postupy v této oblasti. Dále popisuje návrh, implementaci a testování open-source systému ...
 • Procedurální generování města 

  Hájíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jsou v~ní definovány jednotlivé etapy vývoje města a existující metody sloužící k~jejich provedení. Dále jsou popsány postupy vycházející z~uvedených a použité při ...
 • Procedurální generování topologie města 

  Zvěřina, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou procedurálního modelování. Konkrétně se jedná o procedurální generování topologie města, využívající fraktální geometrii, nahrazovací gramatiky v podobě L-systémů, knihovnu ...