Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh počítačové sítě multimediální domácnosti 

  Herman, Jaromír
  Předmětem bakalářské práce je návrh počítačové sítě multimediální domácnosti na základě požadavků investora. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska problematiky návrhu počítačové ...
 • Návrh počítačové sítě pro dřevozpracující podnik 

  Kampas, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro dřevozpracující podnik, ve kterém je potřeba provést optimalizaci stávající kabeláže.
 • Návrh počítačové sítě pro firmu Lis plast s.r.o 

  Čermák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro výrobní firmu Lis plast s.r.o. Analýza stavu vychází z technické dokumentace nové výrobní haly, do které firma plánuje sjednocení výroby za účelem snížení nákladů na ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Bílek, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice počítačových sítí. Konkrétně se pak zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro novostavbu, ve které je potřeba provést kompletní rozvod a optimalizaci počítačové sítě nutné ...
 • Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti 

  Tomko, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách spoločnosti. Riešenie ...
 • Návrh univerzální kabeláže pro firmu AGRAKOM, s.r.o. 

  Greguš, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom univerzálnej kabeláže v administratívnej budove a časti pracovnej haly, ktorá je využívaná firmou AGRAKOM, s.r.o. na ich činnosť. Na základe analýzy, teoretických východísk a ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu TILL s.r.o. 

  Jílek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí počítačové sítě pro firmu Lisovna TILL s.r.o. Konkrétně vychází z analýzy dvou budov, které firma vlastní a do kterých je zapotřebí zavést novou univerzální kabeláž z důvodu modernizace ...
 • Rekonstrukce síťové infrastruktury ve firmě 

  Hošek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových síti. Hlavní náplní této práce je analýza a návrh rekonstrukce počítačové sítě ve firmě z důvodu nevyhovujícího současného provedení sítě. Jméno této firmy nebude ...
 • Rekonstrukce strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Rybáková, Alena
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro kancelářský objekt, ve kterém je potřeba provést rozdělení a optimalizaci stávající kabeláže z důvodu ...
 • Rozšíření strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Saniter, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je rozšíření současné počítačové sítě v kancelářském objektu společnosti Inva group a.s. První část této práce je zaměřena na analýzu současného stavu jak původní sítě, tak budovy, kde bude ...