Now showing items 1-4 of 4

 • Implementace standardu pro bibliografické citace BibTeX pomocí technologie XML 

  Mazač, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá implementací standardu bibliograckých citací BibTEX s pomocí technologie XML. Součástí této práce je teoretický úvod do problematiky XML technologií. Další částí je seznámení se sázecím ...
 • Interpret jazyka LaTeX založený na kombinaci více metod syntaktické analýzy 

  Lebeda, Petr
  Tato práce pojednává o možnostech interpretace typografického jazyka LATEX a popisuje jeho strukturu, funkce a jeho syntaxi. Rovněž rozebírá možnosti interpretace LATEXu do HTML kódu (HyperText Markup Language) tak, aby ...
 • Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy 

  Pavelka, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním modernej webovej aplikácie, ktorá umožňuje priebežné písanie technickej správy a sledovanie procesu jej tvorby. Učiteľ definuje štruktúru práce, ktorú ...
 • Vector Graphics In Latex For Academic Papers 

  Seda, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with issue of creating vector graphics in LATEX. In these days most of technical academic papers are written in LATEX, so it is very important to know how to create vector pictures directly in it, because ...