Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace procesu výroby trubek 

    Kohout, Jaroslav
    Práce předkládá návrh na zvýšení rychlosti svařování v procesu výroby trubek z korozivzdorných ocelí 1.4301 a 1.4404. Na základě rozboru stávající metody bylo vyhodnoceno, že zvýšení výkonnosti bude nejvhodnější pomocí ...
  • Svařování martenzitické korozivzdorné oceli pomocí hybridní technologie Laser - TIG 

    Novotný, Jan
    Teoretická část práce obsahuje přehled technologie svařování laserem a možnosti kombinace s obloukovými technologiemi pro dosažení požadovaných vlastností svaru. Dále je proveden popis mechanických a metalografických zkoušek ...