Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza proteomu piva pomocí hmotnostní spektrometrie 

  Müller, Lukáš
  Cílem diplomové práce byla charakterizace současného stavu analýzy proteomu piva se zaměřením na moderní instrumentální metody analýzy proteinů, zejména na možnosti identifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie. V ...
 • Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu 

  Běláková, Sylvie
  Vypracovaná disertační práce se zabývá problematikou mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (deoxynivalenol, zearalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin), ...
 • Sledování obsahu vybraných trichothecenových mykotoxinů ve sladovnickém ječmeni 

  Hrdinová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu trichothecenových mykotoxinů deoxynivalenolu, nivalenolu, T-2 toxinu a HT-2 toxinu ve sladovnickém ječmeni pomocí metody LC-MS/MS. V teoretické části byla popsána obecná ...