Now showing items 1-16 of 16

 • 2D and 3D numerical modelling of internal flow of Pressure-swirl atomizer 

  Malý, Milan; Sláma, Jaroslav; Sapík, Marcel; Jedelský, Jan (EDP Sciences, 2019-06-28)
  This paper compares 2D axisymmetric and 3D numerical models used to predict the internal flow of a pressure-swirl atomizer using a commercial software Ansys Fluent 18.1. The computed results are compared with experimental ...
 • Časový vývoj rozložení rychlosti v měrném prostoru kalibrační tratě 

  Kosík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením použitelnosti a stanovením míry spolehlivosti kalibrační trati. Prostřednictvím LDA byly naměřeny střední hodnoty rychlosti pro jednotlivé referenční otáčky, které se pohybovaly v ...
 • Čtečka obličejů 

  Bučko, Peter
  Tato práce se zabývá strojovým rozpoznáváním tváří. Budou zde popsány metody Principal Components Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) a Elastic Bunch Graph Matching (EBGM). Cílem této práce je vytvořit ...
 • Detekce a identifikace obličeje na fotografii 

  Konôpková, Júlia
  Práce se zabývá problematikou detekce a identifikace obličeje na fotografích. V úvodu jsou rozebrány nejznámější metody se stručnými popisy jejich pricipů. Některé z nich v rámci praktické části implementujeme a otestujeme ...
 • Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map 

  Oravec, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In this contribution, human face as biometric is considered. Original method of feature extraction from image data is introduced using MLP (multilayer perceptron) and PCA (principal component analysis). This method is used ...
 • Identifikace osob podle obličeje 

  Ťapuška, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání ...
 • Laserová Dopplerovská anemometrie 

  Osička, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou laserové Dopplerovské anemometrie (LDA). Jedná se o moderní metodu sloužící k bezdotykovému měření rychlosti proudění tekutin. V práci se zabývám teoretickými principy metody a popisem ...
 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto bakalárskej práce je popis metodiky využívanej na meranie aerodynamických vlastností vozidiel. Presné stanovenie aerodynamických charakteristík vozidla vyžaduje použitie sofistikovaného skúšobného vybavenia ...
 • Nové metody zpracování textu pro klasifikaci emocí 

  Onderka, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi extrakce emocí z textu, konkrétně strojovými metodami bez učitele. Podrobněji jsou popsány metody sémantického modelování LSA, pLSA a LDA. Byla vytvořena implementace metody LDA v ...
 • Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser 

  Štefan, David; Zubík, Pavel; Hudec, Martin; Rudolf, Pavel (EPJ Web of Conferences, 2015-05-06)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Rozpoznání obličeje 

  Kopřiva, Adam
  Tato diplomová práce se věnuje metodám pro rozpoznání obličeje. Popisuje metody založené na různém přístupu: znalostní metody, metody založené na rysech tváře, metody založené na modelech a metody založené na vzhledu tváře. ...
 • Sémantická podobnost článků 

  Veselovský, Martin
  Tato práce se zabývá modelováním struktury sémantických vztahů mezi články v anglickém jazyce. Představuje existující metody pro reprezentaci a výpočet podobnosti článků. Základnou metodou je vektorový model, který ...
 • Sémantická podobnost textů 

  Hajdin, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou určovania sémantickej podobnosti textov so zameraním na kategorizáciu webových dokumentov, v tomto prípade záložiek. Súčasťou spracovania je teoretický prehľad metód, pre implementáciu ...
 • Testování průhledného modelu tlakové vířivé trysky 

  Sapík, Marcel
  Obsahem práce je zprovoznění průhledného a zvětšeného PMMA modelu tlakové vířivé trysky, což zahrnuje výběr pracovních kapalin a přípravu testovací sestavy, která by umožňovala použití optických metod (LDA, PDA, PIV, ...
 • Vliv provozních parametrů na kvalitu rozprašování kapalin u dvou-médiových trysek 

  Zaremba, Matouš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením charakteristik sprejů šumivých trysek určené pro spalování odpadních a těžkých paliv. Trysky byly testovány za studena pomocí fázové Dopplerovského analyzátoru. Charakteristiky sprejů ...