Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků 

  Hamr, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na ...
 • Budič světlometů s LED diodami 

  Christen, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací budiče LED diod, který je založen na integrovaných obvodech NCV78703 a NCV78723 od firmy ON Semiconductor. Cílem je vytvořit demonstrační aplikaci s těmito obvody pro potřeby ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...
 • The Lighting system for auditorium 

  Novák, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper sums up the implementation of a cost effective lighting system, which cannot be realized directly using DMX512 due to its limited performance. The implementation consists of the network topology and the end ...
 • Osvětlovací systém pro auditorium 

  Novák, Marek
  V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...
 • Řídicí obvody s vysokou účinností pro LED 

  Havlík, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je návrh dvou zapojení spínaného zdroje s různými integrovanými obvody vhodnými pro řízení LED diod. Teoretická část popisuje princip spínaného měniče a jeho dvou typů - snižujícího a zvyšujícího. ...
 • Spínaný budič výkonových LED s vyšší efektivitou 

  Doležal, Miroslav
  Tato práce popisuje problematiku spínaných měničů a výkonové ztráty takovýchto obvodů. Ztráty jsou zaměřeny na celkovou účinnost. První kapitola je věnována principu činnosti základních třech typů měničů (snižující, ...
 • Světelná dekorace s LED diodami 

  Paus, Anton
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať možnosti návrhu a následnej realizácie svetelnej dekorácie s LED diódami. V teoretickej časti práce boli na základe dostupných materiálov o danej problematike diskutované ...