Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení LED náhrad světelných zdrojů 

  Bordovský, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je seznámení s LED náhradami světelných zdrojů, možnými problémy, výhodami a nevýhodami. V samotné práci je nejprve zaobíráno pojmy ze světelné techniky. Dále jsou stručně popsány současné světelné ...
 • Problematika clony v LED modulu světlometu 

  Ettler, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby fixace clonky v LED modulech předních světlometů. Cílem je srovnání třech způsobů fixace, které se využívají v jedné z platformových variant. Po popisu světelných zdrojů a ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...
 • Řízení svítidla LED 

  Jankovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje světelným zdrojům využívající LED technologií. V teoretické části jsou rozebrány parametre LED, dělení a také výhody a nevýhody, které tato technologie přináší. Dále práce rozebírá způsoby řízení ...
 • Simulace LED náhrad v reálných podmínkách 

  Tomeš, Martin
  Tato diplomová práce na téma Simulace LED náhrad v reálných podmínkách je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se v úvodní části zabývá pojmy ze světelné techniky a představením určitých světelných ...
 • Využití LED technologie pro osvětlení městského mobiliáře 

  Bartoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem svítidla pro exteriérová schodiště. V konstrukci budou použity vysoce svítivé LED diody. Bakalářská práce dále zahrnuje rešerši z oblasti využití LED diod, konstrukční ...