Now showing items 1-3 of 3

 • Design řídítek s integrovaným představcem a světlem 

  Skřivánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design řídítek silničního typu s integrovaným světlem. V práci se zabývám rešerší designérskou i technickou, na kterou navazuji vlastním řešením. Hlavním cílem byl návrh unikátního ...
 • Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky 

  Mareš, Milan
  Úkolem této bakalářské práce je zmapovat Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky. Práce je rozčleněna na osm částí, které jsou zároveň hlavními kapitolami. Úvodní část popisuje mezinárodní předpisy a popis světelných ...
 • Využití LED technologie pro veřejné osvětlení 

  Rozsypálek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce prototypu svítidla pro veřejné osvětlení využívající LED technologii. První část práce se věnuje historii vývoje veřejného osvětlení. Druhá část je věnována designovým ...