Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky 

    Mareš, Milan
    Úkolem této bakalářské práce je zmapovat Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky. Práce je rozčleněna na osm částí, které jsou zároveň hlavními kapitolami. Úvodní část popisuje mezinárodní předpisy a popis světelných ...