Now showing items 1-2 of 2

  • Degradace solárních článků světlem 

    Indra, Jiří
    Diplomová práce se věnuje problematice degradace solárních článků světlem. V teoretické části po obecném úvodu popisuje mechanismy degradace článků při osvětlení a jejich projevy při provozu článků. V praktické části přináší ...
  • Vícejazykový fonémový rozpoznávač 

    Vobr, Vojtěch
    Cílem, této diplomové práce je natrénovat fonémový rozpoznávač s fonémovou sadou, která vznikla spojením fonémových sad jazyků obsažených v databázi SpeechDat-E a zjistit, zda takovýto rozpoznávač bude podávat lepší výsledky ...