Now showing items 1-8 of 8

 • Detekce a lokalizace dopravních značek 

  Kudláč, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť jednoduchý systém pre detekciu a lokalizáciu dopravného značenia v obraze s využitím už existujúcich riešení. Detekcia značiek prebieha na základe ich tvarov a lokalizácia ...
 • Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů 

  Kratochvíl, Jiří Jaroslav
  Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light Detection And Ranging) ...
 • LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů 

  Vyroubalová, Jana
  Lidar (2D) se velmi často používá v mapování, lokalizaci a navigaci mobilních robotů. Jeho využití má však svá omezení a to převším využitelnost spíše v jednoduchém prostředí. Tento problém může být odstraněn přidáním ...
 • Metody detekce změny polohy rehabilitující osoby - rešerše 

  Krakovský, Jozef
  Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie nežiaducej zmeny polohy pri rehabilitácii pacientov, ktorí prekonali zlomeniny v oblasti lakťových kĺbov. V teoretickej časti oboznamuje so zariadeniami schopnými túto zmenu ...
 • Návrh a realizace elektroniky a software autonomního mobilního robotu 

  Meindl, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného řídicího systému a navigačního softwaru autonomního mobilního robotu DACEP. Rešeršní část se věnuje výběru senzorického vybavení. V práci je popsán návrh vestavěného ...
 • Simultalní lokalizace, mapování a vytváření modelu prostředí pro autonomní robotiku 

  Pilch, Tomasz
  Tato diplomová práce pojednává o problematice SLAM (simultalní lokalizace a mapování) a představuje možnosti její implementace. Hlavním cílem je implementovat zvolený algoritmus k tvorbě mapy a zpracovat naměřená data ze ...
 • Snímání atmosféry LIDARem: aplikace na detekci CO2 

  Císař, David
  Znalost o prostorovém rozložení, koncentraci a zdrojích CO2 v atmosféře je klíčová k pochopení přírodního cyklu oxidu uhličitého, k předpovědi vývoje a vlivu CO2 na klimatické změny. Tato práce se zabývá problematikou ...
 • Vizuální navigace vozidla 

  Jaššo, Kamil
  Práca pozostáva z rešerše známych riešení navigácie autonómne riadeného vozidla. V práci sú hlbšie popísané možnosti riadenia takéhoto vozidla, a využitie snímačov v autonómne riadených vozidlách. Z ...