Now showing items 1-8 of 8

 • Automatické vyhledávání instrukčních rozšíření aplikačních procesorů 

  Češka, Martin
  Tato práce se zabývá procesem automatického vyhledávání instrukčních rozšíření u aplikačně-specifických procesorů. K tomuto procesu je použito mírně upraveného algoritmu ISEGEN. Nejdříve jsou popsány veškeré důležité pojmy ...
 • Dekódování binárního kódu do vyšší formy reprezentace 

  Macko, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá zpětným inženýrstvím v oblasti software. Představuje jeho uplatnění, používané nástroje a postupy. Podrobněji se věnuje problematice dekódování instrukcí. Uvádí dva základní postupy-lineární ...
 • Extrakce grafu toku řízení z bajtkódu Java 

  Sečkařová, Petra
  Grafy toku řízení (Control Flow Graph -- CFG) slouží jako základ pro mnoho analýz vyhodnocujících kvalitu programu. Takovou analýzou je i testování založené na modelech (model-based testing), které na základě analýzy modelu ...
 • Rozvoj instrumentace programu při překladu 

  Ševčík, Václav
  Diplomová práce se věnuje vytvoření nástroje pro instrumentaci programu během překladu v LLVM překladači. Nástroj umožňuje instrumentovat přístupy do paměti a funkce. Instrumentace byla realizována pomocí přidání průchodu ...
 • Semiautomatická optimalizace pomocí specializovaných instrukcí 

  Mikó, Albert
  Návrh instrukční sady aplikačně specifických procesorů je náročná úloha. Tato práce popisuje problematiku výběru, označení a vytvoření instrukčních rozšíření aplikačně specifických procesorů. Použitá semiautomatická metoda ...
 • Statická detekce malware nad LLVM IR 

  Surovič, Marek
  Tato práce se zabývá metodami pro behaviorální detekci malware, které využívají techniky formální analýzy a verifikace. Základem je odvozování stromových automatů z grafů závislostí systémových volání, které jsou získány ...
 • Zpětný překlad aplikací pro architekturu x86-64 v nástroji RetDec 

  Kubov, Peter
  Cieľom práce je implementovať podporu spätného prekladu binárnych súborov architektúry x64 pre spätný prekladač RetDec. Práca skúma prístupy reverzného inžinierstva, najmä z pohľadu informačných technológií. Zaoberá sa ...
 • Zrychlení vykonávání softwaru pomocí automatických instrukčních rozšíření 

  Melo, Stanislav
  Jednou z důležitých vlastností aplikačně specifických procesorů je jejich výkon. Aby byl co největší, musí se procesor přizpůsobit potřebám aplikace, kterou bude vykonávat. Jedním ze způsobů přizpůsobení se je hledání ...