Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém pro správu licencí software 

    Rohovský, Tomáš
    Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro správu softwarových licencí. Tento systém je vytvořen v jazyce PHP a za použitím Nette Frameworku. Architektura systému je založená na návrhovém vzoru MVP, který ...
  • Informační systém pro správu licencí software 

    Nejedlý, Jakub
    Tato práce pojedává o vytvoření informaního systému pro správu softwarových licencí. Zadavatelem je společnost Codasip zabývající se výrobou procesorů a s tím souvisejících softwarových nástrojů. Tato firma již disponovala ...