Now showing items 1-19 of 19

 • Adaptivní filtrace EKG signálů 

  Nejezchleba, Zdeněk
  Cílem práce bylo vyzkoušet metody potlačování 50 Hz brumu adaptivní filtrací. Při použití obecného adaptivního schématu a schématu pro potlačení deterministického brumu. V práci je teoretické odvození adaptivního algoritmu ...
 • Adaptivní filtry pro zpracování biologických signálů 

  Strouhal, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou čáslicové adaptivní filtrace. V teoretické části je popsána obecná struktura adaptivního systému a možné aplikace číslicové filtrace. Dále jsou zde rozebrány nejčastější adaptační algoritmy ...
 • Analýza fetálních EKG záznamů 

  Hláčiková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá analýzou fetálnych EKG záznamov meraných nepriamou metódou z abdominálnej časti tela matky. Práca pozostáva z teoretickej časti venovanej vývinu plodu, jeho srdca a popisu fetálneho EKG. Práca taktiež ...
 • Automatická tvorba testů pro předmět ISJ 

  Bambas, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou testů do předmětu ISJ. Cílem práce je implementace aplikace pro automatickou inteligentní tvorbu testů týkajících se skriptovacích jazyků Ruby a Python a regulárních výrazů s podporou ...
 • Block Algorithms for the Control of Adaptive Antenna Arrays 

  Tobes, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-09)
  Presented paper deals with the reduction of computational requirements of gradient algorithms for the control of adaptive antenna arrays. Reduction of arithmetical complexity is reached here by the application of a block ...
 • Chemické výpočty Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Košová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce jsou e-learning, prostředky k jeho tvorbě, tvorba samotná, práce se základními prvky tvořícími e-learning a zhodnocení kvality e-learningu na FCH VUT a Masarykově univerzitě v Brně. Praktickým ...
 • E-learningový kurz autoškoly 

  Hurtečák, Lubomír
  Diplomová práce obsahuje základní informace o e-learnigu a jeho rozdělení podle různých kritérií. Taktéž je popsán vývoj a současné trendy e-learningu. Je řečeno, co je třeba k vytvoření distanční (elektronických) studijních ...
 • Echo Cancellation I: Algorithms Simulation 

  Brodsky, M.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  Echo cancellation system used in mobile communications is analyzed. Convergence behavior and misadjustment of several LMS algorithms are compared. The misadjustment means errors in filter weight estimation. The resulting ...
 • Echo Cancellation II: Double Talk Detection and Environmental Noise Influence 

  Brodsky, M.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  Two problems arising in the real-life application of echo cancellation systems are analysed.The first, simultaneous activity of both telephone users (double talk) deteriorates the echo suppression. The second, environmental ...
 • An Effective Go-Back-N Automatic-Repeat-Request Scheme for Variable-Error-Rate Channels 

  Kosut, P.; Polec, J.; Diaz, P.; Menhart, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  In non stationary channels, error rates vary considerably. This paper proposes an effective go-back-N (GBN) Automatic-Repeat-Request (ARQ) scheme which estimates the channel state in a simple manner, and adaptively switches ...
 • Ekvalizace přenosového kanálu 

  Žlebek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...
 • Filtrace signálů EEG 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalografických signálů, jejich zpracování a především filtrace. Je popsáno základní mezinárodní zapojení pro standardizované měření EEG signálů ...
 • Implementace algoritmů ekvalizace přenosového kanálu v FMT modulaci 

  Krejča, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh aplikace pro analýzu ekvalizérů v modulaci FMT. Pro analýzu je využit model přenosového kanálu s FMT. Přenosová cesta je modelována testovacím vedením, které odpovídá účastnickým přípojkám ...
 • Integrace e-learningu do procesu vzdělávání zaměstnanců 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato diplomová práce zkoumá možnosti implementace e­learningu do procesu vzdělávání ve společnosti HOPE – E. S., v.o.s. V práci jsou srovnávány konkurenční možnosti LMS systémů a je vybráno jedno konkrétní řešení. Zvolené ...
 • LMS Based Adaptive Channel Estimation for LTE Uplink 

  Masud Rana, Md.; Kim, J.; Cho, W.-K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  In this paper, a variable step size based least mean squares (LMS) channel estimation (CE) algorithm is presented for a single carrier frequency division multiple access(SC-FDMA) system under the umbrella of the long term ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Vršková, Markéta
  Tato diplomová práce řeší problém odhadu kvality signálů EKG. Hlavním cílem práce je na základě prostudovaných metod pro odhad kvality signálu EKG realizovat vlastní návrh metody pro odhad kvality. Teoretická část práce ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jahôdka, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému spoločnosti ELEARN.AERO a.s, ktorý slúži ako e-learningový portál pre výuku pilotov. Cieľom je previesť analýzu tohto informačného systému a ...
 • A Simple Digital Adaptive Antenna Based on Undersampling 

  Pomenka, P.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-12)
  A simple adaptive antenna based on the pilot signal method is described in the presented paper. The system consists of coherent mixers, which shift RF signals into IF band, of sampling amplifiers and A/D converters, which ...
 • Základní anorganické výroby Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Valenčík, Jan
  Bakalářská práce pojednává o e-learningu (objasnění pojmu, formy, využití, klady a zápory), o systémech LMS, LCMS a základních prvcích pro tvorbu interaktivních učebních pomůcek, které napomáhají zvýšit kvalitu e-learningu. ...