Now showing items 1-13 of 13

 • Anténa a LNA pro vícepásmový přijímač GNSS 

  Ondráš, Michal
  Tento projekt popisuje mikropáskovou anténu pro GNSS a nízkošumový zesilovač. Mikropásková anténa je moderní typ antény. Anténa v tomto projektu je dvoupásmová s kruhovou polarizací. Tato práce popisuje jak vyrobit anténu, ...
 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Dvoustupňový nízkošumový zesilovač pro GPS 

  Šindler, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pracujícího v pásmu příjmu signálu GPS. V první části jsou stručně popsány vlastnosti signálu vysílaného družicemi GPS a možné zdroje jeho rušení. V další kapitole jsou ...
 • LNA pro přijímač APT signálů 

  Žúrek, Dan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou možností realizace a optimalizace LNA, tedy nízkošumového zesilovače, pro příjem APT signálů z NOAA družic v kmitočtovém pásmu 137MHz – 138MHz. První část práce se zaměřuje ...
 • LNA pro radioamatérská pásma 

  Děcký, Miroslav
  Práce se zabývá návrhem a vřazením nízkošumového předzesilovače – LNA do signálové cesty radioamatérské stanice. Dále se také zabývá měřením, porovnáním a následným výběrem vhodných relé pro VF použití. Pro výsledný systém ...
 • Návrh systému pro hlášení úniku plynu pomocí ultrazvukového mikrofonu 

  Bohuš, Michal
  Práca sa zaoberá detekciou úniku plynu na princípe snímania ultrazvuku. V úvod popisuje ultrazvuk, mechanizmus jeho šírenia prostredím i útlm. Z rôznych typovo mikrofónov, ktoré sú v tejto práci spomenuté bol vybratý ...
 • Nízkošumové zesilovače pro pásmo 1-3 GHz 

  Klegová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo 1 GHz - 3 GHz. V první části práce je stručný teoretický úvod, kde jsou popsány parametry a vlastnosti tranzistorů i obecných dvojbranů. ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 145 MHz 

  Pivoňka, Rostislav
  Tato práce obsahuje popis návrhu nízkošumového zesilovače (LNA) pro pásmo 145 MHz. Zesilovač se skládá ze vstupního obvodu, aktivního prvku a výstupního obvodu. Zesilovač je navržen s tranzistorem BF 998 na substrátu FR4. ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 8,4 GHz 

  Svoboda, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi návrhu a realizace nízkošumového mikrovlnného zesilovače pro pásmo X. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Je tedy proveden podrobný rozbor mikropáskového vedení a ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo S 

  Potěšil, Dušan
  Tato práce zabývá se návrhem, simulací a realizaci přední části přjímajícího systému pro satelitní komunikaci. První část projektu je návrh LNA s vysokým přidruženým ziskem. Základním bodem návrhu je výběr aktivního zařízení. ...
 • Transceiver a TNC pro datovou komunikaci na UHF s obvodem CC1020 

  Hlavica, Petr
  Cílem diplomové práce Transceiver a TNC pro datovou komunikaci na UHF s obvodem CC1020 je realizace hardwaru a softwaru pro mikrokontrolér řady Atmel AVR umožňující přenos dat rádiovou cestou. Jedná se o experiment, zda ...
 • Tunable Balun Low-Noise Amplifier in 65nm CMOS Technology 

  Sturm, J.; Groinig, M.; Xiang, X. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The presented paper includes the design and implementation of a 65 nm CMOS low-noise amplifier (LNA) based on inductive source degeneration. The amplifier is realized with an active balun enabling a single-ended input which ...
 • Vstupní část přijímače pro pásmo L 

  Kolář, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vstupní části přijímače pro pásmo L. Konkrétně se jedná o přijímač signálů nacházejících v pásmu 1,3 GHz. V této práci jsou detailně rozebrány, navrženy a v programu Ansoft odsimulovány ...