Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla 

    Kirchner, Tomáš
    Práce se zabývá úpravou existujícího modelu dvojitého inverzního kyvadla na vozíku, aplikací nového LQG řízení a realizací funkce swing-up. Pohyb vozíku je řízen stejnosměrným motorem a mechanismem ozubeného řemenu. Řídicí ...
  • Porovnání H-nekonečno a LQG regulace 

    Friml, Dominik
    Práce se zabývá popisem MIMO systémů a porovnáním frekvenčních charakteristik, kromě jiných i charakteristikou singulárních hodnot. Jsou definovány H2 a H normy pro signály a MIMO systémy. Dále je popsán způsob optimální ...