Now showing items 1-9 of 9

 • Modelování a analýza laboratorního modelu rotačního inverzního kyvadla 

  Nedvědický, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá modelováním, identifikací a řízením rotačního inverzního kyvadla. Soustava byla matematicky popsána a byl vytvořen model v prostředí Matlab/Simulink, jehož parametry byly odhadnuty pomocí nástroje ...
 • Návrh a realizace laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo řízené setrvačníkem" 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu inverzního kyvadla řízeného setrvačníkem, což je soustava nestabilního ramene s elektromotrem a reakčním kolem na svém konci. Moment motoru působící na setrvačník vyvolává i ...
 • Návrh a řízení samobalancujícího robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a výrobou autonomního dvoukolového samobalan-cujícího robotu. Cílem práce je stabilizace robotu ve vzpřímené poloze a sledování namalované černé čáry na podlaze jejím snímáním pomocí ...
 • Návrh konstrukce, řízení a elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo 

  Zouhar, František
  Práce se zabývá návrhem konstrukce, řízení a elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo. První část práce se zabývá stanovením požadavků na funkci a následným návrhem a výrobou konstrukce v závislosti na stanovených ...
 • Optimalizace stavového regulátoru pro řízení DC motoru na FPGA 

  Maliszewski, Michal
  Tato práce se zabývá optimalizací stavové regulace DC motoru na FPGA s využitím programu LabVIEW a platformy NI cRIO. V první části je v prostředí Matlab/Simulink odvozen stavový model daného DC motoru, pro který je proveden ...
 • Optimalizace v řízení dynamických systémů 

  Daniel, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím lineárních maticových nerovností (LMI) v řízení dynamických soustav. Pomocí LMI můžeme definovat stabilitu systému. Definováním LMI můžeme zkoumat zda jsou póly systému v zadaných oblastech, ...
 • Řízení inverzního kyvadla 

  Daněk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá řízením inverzního kyvadla. Jsou popsány druhy inverzních kyvadel, použitá výkonová elektronika, senzorika a jejich propojení s řídící kartou MF624 a externím hardwarem. Dále je popsána ...
 • Stabilizace inverzního kyvadla 

  Maralík, Marek
  Diplomová práce je věnována problematice uvedení kyvadla do vzpřímené polohy a jeho následné stabilizaci na reálné soustavě. Úvodní kapitola práce je věnována rešerši různých realizací inverzního kyvadla, využití principu ...
 • Výukový model pro mechatroniku: vývoj modelu a rychlé komunikace pomocí USB 

  Formánek, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou výukového modelu pre študentov mechatroniky na vysokej škole. Úvod práce sa zaoberá krátkym uvedením do problematiky používania univerzálnej sériovej zbernice a jej ...