Now showing items 1-2 of 2

  • Gramatické systémy aplikované v syntaktické analýze 

    Martiško, Jakub
    Tato práce se zabývá předevąím různými variantami gramatických systémů. Gramatické systémy kombinují relativní jednoduchost bezkontextových gramatik s generativní silou komplexnějąích gramatik. V rámci práce jsou popsány ...
  • Systémy syntaktických analyzátorů 

    Hrstka, Jan
    Tato práce poskytuje ucelený přehled poznatků z oblasti gramatických systémů. Práce navrhuje, jak paralelně orientované systémy využít v sekvenční syntaktické analýze. Koncept gramatických systémů dále rozšiřuje na úroveň ...