Now showing items 1-2 of 2

  • Electronic Parts of Small Photovoltaic Power Plant 

    Benda, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
    The aim of this project is to propose a comprehensive system for the management, control and monitoring of individual components of photovoltaic power plants. This article describes the various methods of approaches to ...
  • Elektronické obvody pro malé fotovoltaické elektrárny 

    Benda, Dušan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a následným testováním elektronických obvodů určených pro použití v malých fotovoltaických elektrárnách. Konkrétně jde o subsystémy pro napájení spotřebičů, nabíjení ...